Атестация на служителите в държавната администрация


Атестирането е официална системна проверка, и има за цел да оцени в каква степен сътрудниците изпълняват своята работа в съответствие с приетите норми и съгласуваните цели и задачи на съответната държавна структура...
 

машини и апарати за багрене на текстилни материали


Багренето на текстилни материали с багрила с естествен произход е било познато на хората още от дълбока древност. В наше време при археологически разкопки на обекти, които датират още от преди Христа се намират части от тъкани багрени с извлеци...
 

Изпитване за разтворимост на твърди дозирани лекарствени форми (таблетки и капсули) в “лаборатории на качествен контрол


Цел: да се определят дейностите и отговорностите при провеждане на изпитване за степен на разтваряне на твърди лекарствени форми...
 

Изследване на отлагането на Cu-Co сплав от цитратен електролит”


Да се установи влиянието на състава на електролита (съотношение мед/кобалт; наличие на захарин) и температурата върху фазовия състав и морфологията на Cu-Co сплав...
 

Бактериоцини


Бактериоцините (biotsiny) са белтъчни вещества антибиотикоподобни от бактериенпроизход, които потискат размножаването и жизнената дейност на хомоложни или близки по вид бактерии. Синтезът на бактериоцини се контролира от съответни плазмиди...
 

Организационно-икономически аспекти при отчитане на дългосрочни материални активи в организацията


Обект на настоящата разработка са теоретическите и практическите аспекти във връзка с отчитането на дълготрайни активи в предприятията от публичния сектор. Тази материя все още е свързана с много проблеми и неясни моменти...
 

Разработка на подсистема "Катедра" в web базирана система за управление на учебния процес


Запознаване със системите бази данни. Запознаване с езика PHP. Средата на Apache Server, PHP и MySQL. Физическа реализация на информационна система, базирани върху факултетната база данни. Представяне и анализ на резултатите...
 

Синтез на робастна система с цифров регулатор от втори ред за управление в Ethernet мрежа pro


Обзор на проблемите при управление в мрежа. Запознаване с методиката за синтез на робастни системи с вътрешен модел на обекта. Изследване на статичната и динамична точност на робастна сар в мрежова среда...
 

Българско кисело мляко – технологично и физикохимично охарактеризиране в отговор на новите европейски изисквания за функционални млечни продукти


Методи с които се определят и осъществяват качествен и количествен анализ в българското кисело мляко. Работата е подходяща както за студенти по биотехнологии, и за преподаватели. Дипломната работа е на: маг. Владислав Параскевов Пасков...
 

Сравняване на методи за предсказване на свойства на въглеводородите от химичната им структура pro


Изучаването на връзката между свойствата и структурата на химичните съединения отдавна е една от основните задачи на химията и химичната технология...
1 2 3 »

Качи дипломна работа и спечели
 

Сподели своите Дипломни работи с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

София
Химикотехнологичен и металургиче ...
Дипломни работи
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Авторство

По Подреждане по

Популярност Рейтинг още подреждане по...